KalamarkkinatGSC

TMT
Japa ry:n Ruokaa läheltä -hankkeen esittelypiste

36. Yliopiston päärakennus, aula, lauantaina 16:00
Syömään! - teema

JAPA ry on jyväskyläläinen kestävää kehitystä asukaslähtöisesti edistävä yhdistys. Ruokaa läheltä -hankkeen tavoitteena on edistää Jyvässeudun alueella luomu- ja lähituotteiden käyttöä ja saatavuutta sekä tuottajien ja kuluttajien välistä yhteistyötä.

www.japary.fi