KalamarkkinatGSC

TMT
Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran näytös

31. Ryhtilä, lauantaina 19:00
Liikunta, Pelit

Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ry on opettanut Jyväskylässä vanhojen eurooppalaisten aseiden oikeaoppista käyttöä vuodesta 2006 lähtien. Opetettavat asetaidot on rakennettu vanhojen mestareiden jälkeensä jättämien oppaiden pohjalta, joita on säilynyt nykypäivään asti lukuisia aina 1300-luvulta lähtien. Opiskeltaviin järjestelmiin kuuluu mm.

1300 – miekka ja kupurakilpi
1400 – pitkämiekka, tikari, keihäs, paini
1500 – spada di filo (pisto- ja leikkuumiekka)
1600 – rapiiri ja korikahvainen lyömämiekka
1700 – pukumiekka

Seurassa harjoitellaan teräsaseilla, mutta turvallisesti. Harjoituksiin kuuluu aseharjoitusten lisäksi fyysistä harjoittelua, venyttelyä ja lihashuoltoa.

Kotisivut